24 november 2006

Hjelpestikker. Et genialt konsept. En liten andel av salgssummen går til et fond. Fondet brukes til å hjelpe. Tenk om flere som nitesals hadde tenkt slik? Tenk om alle varer kunne gitt en liten andel av salgssummen sin til et godt formål?

Nå skal jeg være forsiktig med å rose siviltjenesten spesielt og forsvaret generelt, for rett som det er blir det politisk ukorrekt. -og det vil jeg ikke ha noe av. Men en ting som siviltjenesteadministrasjonen (et ord for hang-man det der) gjør, er veldig bra. Pengene arbeidsstedet betaler, går til humanitært arbeid.

Hva om vi kunne gitt en andel av det vi tjente til noen som trenger pengene mer enn oss? Og da mener jeg mer enn de 300 kr du gav til leger uten grenser fordi noen kom på døren og spurte. Jeg mener fast. En sak/et barn/noe annet du setter pris på. I GT sier de 10%. Det er ikke mange som ikke kan gi fra seg 10% av det de tjener.

Ingen kommentarer: