06 mars 2010

Tall

Uansett om man legger vekt på mors mentale og fysiske helse i etterkant, barnets rett til liv, eller ser rent samfunnsøkonomisk på det, er det bra å få ned antall aborter som utføres i Norge.

Det utføres flest aborter på unge jenter, fra 20-24 år. 

Et prøveprosjekt der kvinner i denne alderen fikk gratis hormonell prevensjon førte til en halvering av aborttallene. Dette er et viktig funn! Det viser at det er mulig å redusere antall unge kvinner som tar abort.

Nå trengs det bare politisk vilje (og penger) til å gjennomføre dette i resten av landet. Jeg venter i spenning..Bildet er lånt av trysil kommune

Ingen kommentarer: